Broeders

Gepubliceerd op: 20-12-2018 16:41:47 door Nicoschipper

Initiatieven van de "Broeders van het Woord" van 2000 tot 2010

In een aantal parochies in het bisdom Kigali (Ndera, Kicukiro, Musha en Gishaka) hebben de "Broeders van het Woord" (Abambari ba Jambo) zich ontfermd over de weeskinderen en blinden, die verspreid over de parochie in armoedige omstandigheden leven. De broeders doen hun best hun een betere toekomst te geven door voedsel te verstrekken en door voor onderwijs te zorgen. Voor de weeskinderen proberen ze pleegmoeders te vinden.

De broeders hebben een projectplan gemaakt voor de bouw van een opleidingscentrum in Kicukiro. Hier kunnen kansarme kinderen in de middelbare school leeftijd, met name wezen, gehandicapten en straatkinderen, wonen en een beroepsopleiding krijgen. Tevens kunnen er tijdelijk weeskinderen worden opgevangen, voor wie nog geen pleegmoeder is gevonden, en doven en blinden terwijl de broeders speciaal onderwijs voor hen regelen. Dit project kost veel geld. De Stichting Karibu uit Twente heeft voor de financiering gezorgd en momenteel wordt het project gerealiseerd.

Overige projecten

De gemeenschap "Abambari ba Jambo" bestaat momenteel uit 15 broeders. Ze hebben hun eigen onderkomen gebouwd, van waaruit ze de hulpverlening uitvoeren. In Ndera hebben ze tevens een meubelmakerij, lasserij en pottenbakkerij opgezet. Met hun eigen vakkennis leiden ze daar ook jongeren op in deze ambachten. Daarnaast leren ze jongeren ansicht- en kerstkaarten te maken met gedroogd bananenblad en kleding met behulp van naai- en breimachines. Andere activiteiten van de broeders die van hieruit worden ondersteund, zijn bijvoorbeeld het opknappen van de huisjes van de pleeggezinnen en aanschaf van koeien voor de pleeggezinnen. Meer informatie over de projecten vindt u in de nieuwsbrieven.


Stoelen gemaakt in de meubelmakerij van de broeders.

Met name voor de meubelmakerij en de technische opleiding is dringend behoefte aan meer en beter gereedschap. Scholengemeenschap Oscar Romero heeft in 2001 actie gevoerd voor de aanschaf van gereedschap. Deze actie leverde een geweldig bedrag van ruim 14.000 gulden op.

Verkoop van de producten uit de werkplaatsen en het bouwen van woningen levert de broeders inkomsten op, waarmee ze in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien en daarnaast iets voor de blinden en weeskinderen kunnen doen. Aangezien ze van de overheid geen financiële steun kunnen verwachten, hebben ze te weinig middelen om iedereen naar behoren te helpen. Bovendien maakt de verspreiding van de hulpbehoevenden over verschillende parochies met een grote oppervlakte het bieden van hulp extra moeilijk.


De door de stichting toegestuurde kleding wordt uitgedeeld door de broeders aan de weeskinderen


Op bezoek in Ndera, januari 2001. Het parochiekoor St. Nicolas in de uniformen gekregen van het fanfareorkest St. Caecilia uit Zwaag.


Met een breimachine en naaimachine worden kinderen onderwezen in kleermakerij.


Laatste update: 01-02-2019 17:25:20 door Ceesdegeus